Yasam
Decra - Çatıder

Çelik Kiremit Çıtalar nasıl monte edilir?

Çelik Kiremit Çıtalar nasıl monte edilir?
Çelik Kiremit Çıtalar nasıl monte edilir? karşı çıtalar nasıl monte edilir, kiremit çatılar nasıl monte edilir, metal kiremit çıta sabitleme nasıl yapılır, mahya çıtası nasıl monte edilir, kalkan nasıl monte edilir.

KARŞI ÇITALAR

Karşı çıtalar ( havaladırma boşluğu çıtaları ) alt örtü ile çatı örtüsü arasında bir havalandırma boşluğu sağlar. Çatı ustası çalışmaya başlamadan önce , mertekler dizilmelidir. ( Bu inşaatçının sorumluluğundadır ) Çatı yeniden inşa edileceği zaman , karşı çıtalar hizalanmalıdır. Önerilen karşı çıta boyutu 50x80 mm'dir. Minimum karşı çıta yüksekliği 25mm'dir.

KİREMİT ÇATILAR

Mertekler konstrüsiyonun tipine ve yerel yönetmeliklere bağlı olarak , değişik merkezlerde ayarlanabilir. Çoğu hallerde , mertek boşluğuna göre aşağıdaki çıta ebatları önerilir.

 

 

ÇITA SABİTLEME

Rüzgar basıncı mandallara rüzgar kaydırma yükü uygular. Karşı çıtaları merteklere ve kiremit çıtalarını karşı çıtalara sabitlerken, ek tutma gücü için vidaların veya gövdeli çivilerin ya da yuvarlak delikli çivilerin kullanılması önerilir. Sert rüzgarlara maruz kalabilecek bölgelerde, karşı çıtaların veya kiremit çıtaların sabitleme yöntemine özellikle dikkat edilmelidir.

MAHYA ÇITASI

 

Üst mahya çıtasını mahya desteğine ( seçenek 1 )  veya çıta alt yapısı boyunca ( seçenek 2 ) monte edin. Üst mahya çıtalarıın yüksekliği , tavanın eğimine bağlı olarak değişebilir. Beşik mahya çıtası üzerine monte edileceğinden, bu düzen doğru korulmalıdır. Bir hava çıkışı sağlamak için  , mahya çıtası ile üst kiremidin yakası arasında bir aralık bırakılmalıdır. Bu açıklığı temin etmek için, mahya çıtasıın her iki tarafına boşluk parçaları ( ahşap parçalar) monte edilebilir. ( seçenek 2 )

KALKAN 

Kiremit çıtası boyunca 40x50 mm'lik bir çıta monte edin. Saçak pervazını karşı çıta ve kalkan çıtası içerisine sabitleyin. Alt örtü, çıtanın kalkan ucunda yuarı döndürülmelidir. Kiremitlerin montajı bittiği zaman, kiremidin kenarının çatı enarının kapağı altında yukarı kıvrılmış olmasına dikkat edin. Bu hava koşullarına karşı tam güvenliği sağlayacaktır.

SIRT ÇITASI 

Üst sırt çıtasını mahya - sırt desteğine ( seçenek 1) veya çıta alt yapısı boyunca (seçenek 2) monte edin. Sırt çıtasının yüksekliği , tavanın eğimine bağlı olarak değişebilir. Beşik sırt çantası üzerine onte edileceğinden, bu düzen doğru kurulmalıdır.

Bir hava çıkışı sağlamak için , sırt çıtası ile kiremidin yakası arasına bir aralık bırakılmalıdır. Bu açıklığı temin etmek için, sırt çıtasının her iki tarafına boşluk parçaları monte edilebilir.

 

SAÇAK

Alt örtünün altına saçak koruma eteği monte edin. Bu oluğun, arkasında açıklığa (seçenek1) veya oluğun üzerinden arka kısmının içine (seçenek2) gidebilir. Alt örtü ile saçak koruma eteğini birbiri üzerine bindikleri yerlerde birleştirmek için kendiliğinden yapışan bant kullanılması önerilir. Böceklerin, kuşların veya küçük hayvanların havalandırma boşluğuna girmelerini önlemek için, hava girişi bir metal veya plastik kafes ile korunmalıdır.

 DERE

Çatının önemli bir parçası olduğundan dereyi çok dikkatlice ölçün ve inşa edin. Aşağıda dere astarının sabitlenebileceği iki yöntemin detayları belirtilmektedir. ullanılacak nihai yöntemi yerek uygulamalar, inşaat yönetmelikleri ve saha koşulları belirleyecektir. Yerel yönetmeliklerle düzenlenmediği taktirde, yaklaşık 50 cm genişliğinde , Zincalume ile boyanmış veya alüminyum levhadan yapılmış bir derenin kullanılması önerilir. Bu, sert ışlara meyilli bölgelerde özellikle önemlidir. Dereyi bir kelepçe ile güvenceye alın. Derenin içerisinde asla çivi kullanmayın.

1. DERENİN KARŞI ÇITA ALANI SEVİYESİNDE MONTE EDİLMESİ

Tile battens are installed over the valley the advantage of this method is free choice of valley width. As the greater part of the valley is concealed beneath the tiles, it allows the use of wider valleys maintaining the aesthetic appearance of the roof. This is of particular importance in the case of etreme winter conditions and low pitches, where a wider valley helps overcome the consequences of ice damming.

2. Derenin Kiremit Çıtası Alanı Seviyesinde Monte Edilmesi

Kiremit çıtalarının derecelerin  dik ucunda sonlanmasını sağlayın. Bu yöntemin avantajı, derenin kiremitlerin üstünde sona erdiği çatı pencereleri etrafında daha kolay monte edilmesini sağlamsıdır.

 

Şekle göre parçaların neresi olduğu ;

2. Kiremit Çıtası

3. Havalandırma boşluğu çıtası

8. Alt örtü

9. Mertek

10. Dere

30. Kelepçe

 

ÇITA BOŞLUĞU

Kiremitleri döşemedeki en kritik faktör, kiremit çıtalarının doğru ayarlanmasıdır. Bu doğru yapılmadığı taktirde , kiremitler uygun biçimde birleşmeyecektir. 

Tüm ölçüler çıtaların ön kısmından yapılmalıdır. Bu kiremitlerin çıtalara sabitleneceği yüzeydir. Tüm profiller için çıta boşlukları aşağıda sıralanmaktadır.

BATTEN SPACING FOR SENATOR SHINGLES

1. 15º ile 30º çatı eğimleri için bir ara çıta kullanılması zorunludur. Ana çıtalar arasındaki mesafe 368 mm'dir. Ara çıta, alt ana çıtanın alt kenarından 185 mm ila 190 mm gibi bir mesafeye yerleşir.

2. 30º üzerindeki eğimler için, bir ara çıta önerilir, ancak zorunlu değildir.

ÇITALAR MONTAJ PROSEDÜRÜ

İkinci çıtanın konumunu saptamak için, saçak kenarından itibaren ( D-3 mm) ölçün. Sonraki çıtaları saçaktan başlayarak mertek yönünde ölçmek için ölçüm çubuğunu kullanın. 

İşaretleme çivilerinin konumunu işaretlemek için renkli sicim kullanın. Mertek uzunluğunun kiremitlere tüm boyu itibariyle uygun olmaması durumunda, üst sıra kesilerek bükülecek ve bu üst çıta mertek arasındaki boşluğun ormalden daha az olması gerektirecektir

Çıtaları mertekler boyunca, çıtalar sabitlendikten sonra sökülecek işaretleme çivilerine göre sıralar halinde döşeyin.

Titanyum Çinko Kullanım Ö...

Titanyum Çinko Ekoloji

Emzinc Titanyum Çinko Uyg...

Emzinc Titanyum Çinko

Metal Kiremit Çatı Aksesu...

Metal Kiremit ( Çelik Kir...

Milano Ridge Duvar Eteği

Metal Kiremit ( Çelik Kir...

Çelik Kiremit Dere 'nin M...

Çelik Kiremit Dere 'nin K...

Çatı Kiremit Montaj

Çelik Kiremitlerin Kesilm...

Mahya Montaj

Mahya Montaj yapılırken üst sıra tam genişlikten...

Mahya Kiremitlerin Kesilm...

Mahya Kiremitlerin Kesilmesi ve Bükülmesi İşlemi

Çelik Kiremit Saçak Eteği...

Çelik Kiremit Saçak Eteği Nasıl Montaj Edilir

Carona Şeyk Çivilerin Yer...

Carona Şeyk Çivilerin Yerleştirilmesi Montajı

Senator Şıngıl Metal Kire...

Senator Şıngıl Metal Kiremit Çivilerin Yerleştiril...

Milano Metal Kiremit Çivi...

Milano Metal Kiremit Çivilerin Yerleştirilmesi Mon...

Heritage Kiremitler Çivil...

Heritage Kiremitler Çivilerin Yerleştirilmesi Mont...

Çelik Kiremit Çivileme Te...

Çelik Kiremit Çivileme Tekniği

Çelik Kiremit Montajı

Çelik Kiremit Montajı Classic Kiremit, Heritage K...

Çelik Kiremit Çıtalar nas...

Çelik Kiremit Çıtalar nasıl monte edilir? karşı çı...

Çelik Kiremit Çatı Yapısı

Metal Kiremit , Çelik Kiremit Çatı yapısı nelerden...

Metal Kiremit

Kiremitler ve aksesuarlar ahşap paletler uzerinde...

Titanyum Çinko

Titanyum Çinko EMZINC titanyum çinko levha ve rulo...

Senator Şingıl

Senator Şingıl Karakter, Şıklık ve Basitlik arayan...

Metal Kiremit Hafiftir De...

Metal Kiremit Hafiftir ve Depreme Karşı Dayanıklıd...

Metal Kiremit ile Çatılar...

Estetiğin ve sağlamlığın ön planda olduğu ve çeşit...

Titanyum Çinko

Titanyum Çinko Çatı Sistemleri nedir? ,Titanyum Çi...

Metal Kiremit Avantajları

Metal kiremit sistemlerinin avantajları nelerdir? ...

Çelik Kiremit

Çelik Kiremit Nedir? , Çelik Kiremit Montajının Fa...

Metal Kiremit Montajı Ank...

Ankara başta olmak üzere Türkiye'nin tüm bölgeleri...

23 51
© Birim İnşaat. 2016 tüm hakları saklıdır.
Pin
Eminel Sanayi Sitesi 1475. Sok. (Eski 692.Sok.) No: 15 İvedik Osb Yenimahalle / Ankara
+90 312 395 78 32 / +90 312 395 78 36
birim@biriminsaat.com.tr
FacebookTwitterİnstagramGoogle +
ankara web tasarım